• ۰۲۱-۶۸۴۵۱۰۰۰
 • ۹ صبح الی ۱۸

دوره آموزش مدیریت  کسب و کار

On The Job Training (OJT)
 

سرفــصـل هـا

برنامه ریزی و گزارش سازی

 • تدوین داشبورد مدیریتی
 • نرم افزارهای برنامه ریزی
 • روش های تدوین و بررسی گزارش
sapa

فرآیند نویسی

 • طراحی و فرایند های سازمانی
 • بهینه سازی سیستم و روش های سازمانی
sapa

تحلیل کسب وکار

 • ماتریس SWOT
 • بوم کسب و کار
 • Business Plan
 • تدوین استراتژی
 • ساختار سازمانی
 • شرح وظایف حوزه مسئولیت ها
sapa

منابع انسانی

 • جذب ، گزینش استخدام و بقا
 • آموزش ، توسعه و ارزیابی
 • برنامه ریزی و رسیدگی
sapa

بازاریابی و فروش

 • بازارشناسی
 • بازارسازی
 • بازارداری
 • تکنیک های فروش
sapa

مدیریت ارتباط با مشتریان

CRM
 • جذب و پیگیری مشتری
 • باشگاه مشتریان
sapa

توسعه وب

 • طراحی وب
 • فرانت اند
 • بکند اند
 • معرفی در موتورهای جستجوگر گوگل SEO
sapa