• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: پروژه های وب سایت میباشید

برند بوک های اجرایی سـاپـا

انسان از زمانی که توانست ابزار بسازد، با سرعت روز افزون رشد کرد. هرچه ابزارهای بیشتری ساخت، زندگی را برای خود راحت­تر کرد. برای نسل بشر قرن 21 میلادی، زندگی بدون ابزار محال استطی این کتاب ابزارهای شناسایی شده برای فروش را به صورت دسته بندی شده و با توضیحات مختصر و تنها به منظور معرفی ابزارها، تقدیم شما کرده­ ام. از طرفی تنوع و گستردگی ابزارها مانع آن شد که توضیحات و مثالهای متعدد آورده شود، از طرفی شناخت نسبی علاقمندان به علم و تجربه فروش باعث شد تا به این فکر بیافتم که توضیحات زیاد موجبات کلافگی خواننده عزیز میباشد. لذا به اختصار و به حد کفایت ابزارهایی برای ارتقا فروش را خدمت شما معرفی کرده ­ام.