• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
 • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: اپلیکیشن ساپا میباشید

همواره میتوانید با اپلیکیشن درون سازمانی ســاپـــا آشنا باشید.تا از فواید تکنیک های آن برای کسب و کار خود استفاده کنید.
 • افزایش سهم فروش در بازار

  با بازاریابی کاربردی و اجرایی از بانک اطلاعاتی و افزایش مشتریان خود امکان افزایش فروش در سهم بازار را محیا کنید

 • بروز رسانی اطلاعات

  اطلاعات و داده های بانک اطلاعاتی هر 9 ماه یکبار از طریق تیم CRM به روز رسانی میگردد .

 • تبلیغات هدفمند با داشتن اطلاع از مشتری های هدف

  با توجه به اطلاعات بازار هدف خود امکان ارائه تبلیغات به مخاطب خاص امکان پذیر میگردد .

 • استعلامات لحظه ای

  با توجه به اطلاعات جامع و درست از موقعیت مکانی مشتری به درستی اطلاع پیدا مینماید و همچنین امکان استعلام از همکاران مشتری مسیر میباشد

 • فعالیت در شهرهای جدید و دور افتاده

  شما در برخی شهرها مشتری ندارید با استفاده از بانک اطلاعاتی امکان دسترسی به مشتریان جدید در مناطق مختلف میسر میگردد

 • بنکداری در حوزه فعالیت جاری

  امکان ارتباط با بنکداران حوزه تخصصی تولید و پخش وجود دارد

 • امکان استفاده از همکاران

  با توجه به اطلاعات دیگر همکاران حوزه تولید، امکان هم افزایی و همکاری با دیگران امکان پذیر میباشد

 • اعطای نمایندگی

  با توجه به دسته بندی فروشگاه های داخل کشور و رتبه بندی های مختلف امکان ارائه تسهیلات نمایندگی به برخی فروشگاههای خاص وجود دارد

 • امکان فعالیت در سایر حوزه های صنایع

  شما امکان دسترسی به کلیه داده های داخل بانک اطلاعاتی در صورت درخواست دارید

 • طرح و انجام پروژه های مختلف

  پروژهای از قبیل تحقیق بازار، نیازسنجی کالا و بازاریابی قابل اجرا میباشد

 • مورد نیاز در واحد CRM

  نیاز تیم CRM به اطلاعات پایه و همچنین بازار هدف میباشد

 • ارتباط با همکاران و شناسایی رقبا

  امکان برقراری با دیگر رقبا و نحوه همکاری و تعامل با ایشان وجود دارد