• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: مشاوره میباشید

توسعه سازمانی

ارتقا بنگاه کسب و کار باید همیشه در دستور کار مالکان و مدیران باشد لذا باید با هدفگذاری و تعیین استراتژی، طبق برنامه و نظارت دقیق پیاده سازی و اجرا شود تا محقق گردد.

اپلیکیشن SAPA و نحوه بهره برداری

 ابزاری برای بهرمندی از اطلاعات منسجم و مورد نیاز کسب و کارهای B2B

مشاوره مدیریت کسب و کار

مشاوره مدیریت کسب و کار مدیریت بر خلاف آنچه که از قدیم شنیده ایم ذاتی نیست بلکه علمی است قابلیت اکتساب فردی دارد. مدیریت هنگامی که با رهبری آمیخته می شود هنری میشود بس دل انگیز.

عارضه یابی سیستم موجود

عارضه یابی سیستم موجود رشد سنتی صنایع و مدیران مربوطه موجب جاماندن از علوم توسعه یافته می باشد و بعضا خسارتهای مزمن به بدنه صنعت میزند که تنها راه کاستن آن بکارگیری کارشناسان جهت شناخت این عارضه ها است.