• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

شما در برگه: تولید میباشید

برنامه ریزی تولید

در مجموعه های تولیدی و بارزگانی مهمترین وظیفه مدیران برنامه ریزی می باشد.

انواع برنامه ریزی: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

برنامه ریزی: تولید، منابع انسانی، فروش

در برنامه ریزی تولید فعالیت هایی از قبیل: مواد اولیه مورد نیاز و مصرف آنها پیش بینی میگردد

و در ادامه زمان شروع به تولید متناسب با زمان تحویل محاسبه می گردد.

شناسایی فرآیندها

تعریف فرآیند: یک سری فعالیت های مرتبط با هم که در هر مرحله با صرف یک یا چند منبع از ورودی های مورد نیاز، منابع ورودی را تبدیل به خروجی می نماید.

تحقیق بازار داخلی و خارجی

در تحلیل بازار به موردی از جمله:

1.میزان ضرورت محصول (کالا خدمات) برای بازار

2.اندازه و حجم بازار

3.محدودیت قیمت قابل عرضه

4.هزینه ی جذب مشتری

5.هزینه ی ارسال محصول به مشتری

6.میزان سرمایه گذاری اولیه

7.مدت زمان یا طول عمر محصول

عارضه یابی

معمولا سازمان ها در بخش های مختلف سازمان با مشکل هایی روبه رو می شوند که به منظور حل و پیدا کردن راه حل مناسب، ابتدا نسبت به شناسایی و ریشه یابی مشکلات اقدام و با توجه به توان و ظرفیت مجموعه نسبت به حل مشکل برنامه ریزی می نمایند.