• ۰۲۱-۶۸۴۵۱۰۰۰
  • ۹ صبح الی ۱۸

فروش و فروشندگی

مدرس : وحید ملاحسینی

برای مرور کلاس ها

CRM

مدرس : شاهین ایروانی

برای مرور کلاس ها

فروش تلفنی

مدرس : شاهین ایروانی

برای مرور کلاس ها

مذاکره

مدرس : وحید ملاحسینی

برای مرور کلاس ها