• ۰۲۱-۶۶۴۱۴۰۲۴
  • ۹ صبح الی ۱۸

فروش تلفنی و CRM

مدرس : مهندس یلدا سلطانی

برای مرور کلاس ها

گرد همایی فعالان صنعت پوشاک -پارچه

مدرس : مهندس امیر خلف

برای مرور کلاس ها

مذاکره

مدرس : دکتر وحید ملاحسینی

برای مرور کلاس ها