خدمات

خدمات ساپا : 

معرفي شركت هاي مخاطب در صورت تمايل با ارائه راهكارهاي مختلف و مدرن سازماني

ارائه راهكار جهت شناسايي مشتريان هدف

ارائه مدل و طرح و ايده براي مخاطب

معرفي بازار مدرن و رقابتي بين عمده فروشان و بنكداران محترم

ايجاد اتوماسيون و سيستم عمومي براي كليه فعاليت هاي سازمان بر حسب نياز

ارتباط مستمر و هدفمند با مشتريان

ارائه خدمات پس از فروش و ارتباط پايدار با مشتري

پياده سازي سيستم ارتباط با مشتريان CRM

 راه اندازي سيستم مانيتورينگ مدرن

راه اندازي و اپراتوري سيستم هاي فروش مدرن (حقيقي و مجازي)

برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز درحوزه هاي مختلف

تعالي سازماني شامل تدوين مستندات جاري و مورد نياز كسب و كار مربوطه

پياده سازي سيستمهاي جامع شامل مديريت و كنترل و تضمين

 پايش درون سازماني و راه كارهاي رفع مشكلات و نواقص سازماني و پرسنل

 اجراي پروژه هاي متنوع برند سازي در فضاي مجازي

مشاوره سازماني در راستاي آسيب شناسي و رفع مشكلات جاري

  اجراي كليه موارد مطرحه در جلسات مشاوره

مشاوره آنلاین با متخصصین ساپا.