02 دی
6:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ تهران، تئاتر شهر

شروع دوره بازاریابی و فروش تهران

26 آذر
2:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، تئاتر شهر

شروع دوره مدیریت کسب و کار پوشاک

24 آذر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، تئاتر شهر

پایان دوره بازاریابی و فروش تلفنی

19 اسف
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی در زمینه هنر

27 مهر
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

کلاس حضوری در زمان کرونا

09 آذر
5:00 ب.ظ - 9:00 ب.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

شبیه سازی کلاس های حضوری در خانه

10 مرد
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، خیابان آزادی، خیابان بهبودی

اهمیت آموزش زبان های انگلیسی و آلمانی