نقش بازاریابی برفروش

نقش بازاریابی برفروش

همانطورکه میدانید بازار یابی بر فروش نقش بسزایی در موفقیت دارد.

امابازاریابی چگونه بر فروش تاثیر میگذارد؟

درواقع محصولات ارائه شده ممکن است کالا فیزیکی باشد یا خدمات.

برخی از شرکتها ممکن است خدمات را بازاریابی کنند همانند شرکت های بیمه، برخی کالا را بازاریابی می

کنند مانند کارخنه های لوازم خانگی، و بعضی هردو را مانند رستوران ها.

میدانیم که بازار یابی شامل 4 بخش اصلی است.

محصول، مکان(توضیع یا رساندن محصول)، قیمت،تبلیغات. در واقع هر عنصر بازار یابی نقش بسزایی در در

مجموعه بازار یابی ایفا میکند.

که در مجموع مخاطب آن را به عنوان پیشنهاد دریافت میکند.

به همین دلیل است که فروشنده از این روش سود میبرد.

بازاریابی نقش بسیار زیادی در پروسه فروش محصول دارد. یکی ازبهترین شیوه ها دخیل کردن مدیران شرکت

و فروشندگان در فرایند برنامه ریزی بازار یابی دارد.

ودر واقع باید ارتباط مناسبی بین فروش و بازاریابی باشد. فروشنده باید بتواند برنامه ریزی های مناسبی برای

بازاریابهای خود در مرحله فروش ترسیم کند.

مقاله

بازاریابیکسب و کارمشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *